koos swart
50 jaar H-S

Nostalgie

Contact

Home

50 jaar Hoogezand-Sappemeer

Info uit "Regiokrant"  van 24-03-1999

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Hoe het was....

Weer een foto uit de jaren twintig. Het is niet duidelijk waar de foto precies gemaakt is, maar de prent toont Hoogezand in zijn vol­le bedrijvigheid met water en scheepvaart.

De Noorder- en Zuiderstraat in Sappemeer. De foto is gemaakt in de twintiger of dertiger jaren.

De Kleinemeersterbrug.

Martenshoek in de jaren veertig. De Sluiskade is qua wo-ningen niet veel veranderd. Dat is wel de voorgrond waar het water op de oude foto nog een prominente plaats inneemt.

Een foto uit de jaren twintig. Karakteristiek voor Hoogezand in die tijd. Het toont wat nu de Hoofdstraat is ongeveer tegenover het oude gemeentehuis. Het water en de panden op de foto hadden eigen­lijk niet mogen verdwijnen, zo vinden sommigen nu.

Groet uit Hoogezand, meldt het opschrift van de ansichtkaart waar deze afbeelding op staat Het is een foto uit de jaren dertig, veer-tig, met weer schepen prominent in beeld.

Een foto uit de dertiger jaren met ‘de Rijks Hogere Burgerschool9 aan de Noorderstraat in Sappemeer.

Hét kruispunt Hoofdstraat-Kerkstraat in Hoogezand in de vijfti­ger jaren. Rechts op de foto Hotel Faber.

....en hoe het werd   

De verwachte bevolkingsgroei van Hoogezand-Sappemeer in de zestiger en zeventiger jaren bleef steken, maar inmiddels waren wel een flink aantal flats gebouwd. In de jaren negentig zouden ze vrijwel allemaal wor­den gerenoveerd.

Een klein stukje historie is er nog, zij het opnieuw gebouwd. Een hoogholtje over het Borger-compagniesterdiep in Sappe-meer.

Met het klimmen der jaren hebben ouderen aangepaste huisves­ting nodig. Ook in Hooge-zand-Sappemeer wordt daar ruimschoots aan-dacht aan besteed.

Wonen in 1999 op kwaliteitsniveau: de Dreven in Hoogezand.

Fraai appartementencomplex in de wijk Spoor-straat-Kieldiep.

De oude, veenkoloniale bevolking uit de beginjaren van Hoogezand en Sappenteer heeft plaatsge­maakt voor een multiculturele samenleving, waarbij vele cul-turen naast en met elkaar, een plaats hebben ge-vonden binnen deze gemeente.

Was het aanvankelijk nog paard en wagen, scheepsvaart en wat beginnend autoverkeer, in de jaren tachtig en negentig groeide niet alleen de woningbouw, ook het verkeer groeide mee.........         

Een foto van de periode waarin Hoogezand-Sappemeer 25 raadsleden telde, de jaren 1978-1982. Op de foto van de installatie van de raad in ’78 zijn ondermeer te herkennen vl.n.r. Peter Verbeme, Roelof Ronda, F. de Groot, Meia Lantinga (later burgemeester), Joke Oostermeijer-Wensveen, R. Bralds, Roe­lof Stabler, J. Kuipers, Jaap Westerdiep, H. de Vries, Hans Mobers, mevrouw Hesselink-Boswijk, Bob Hummelen (later burgemeester), J.P.H. Pfeiffer, HA. Euverink (later burgemeester), mevrouw Doel- man-Pel (later Tweede Kamerlid), H.J. Visker, Jan Bos, en A. Rotgers.