Voormalige openbare lagere Komschool met de woning van meester Jansma,

ter hoogte van de Houtmanstraat en latere apotheek Kranenborg aan de Hoofdstraat (perceel nr. 65).