koos swart
Hoogezand-Sappemeer

Nostalgie

Contact

Home

Het jaar vergleed in beelden 1968

Foto's en info uit "Het Nieuwsblad"  van 30-12-1968

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Een jaar is voorbij gegaan. Op de eerste dag van een nieuw jaar, schrikkeljaar, kan je je niet voorstellen, dat het zo lang zal duren of dat het zo vlug zal gaan. Tussen de eerste en de laatste dag van het jaar liggen twee uitersten, die toch weer vervloeien in tijdperken en eeuwen. Elk jaar draagt zijn steentje bij tot de tijdrekening. Het Olympische jaar 1968 werd besloten met een reis om de maan. De mens was heel dicht bij vrouw Luna en misschien klopt de mens het volgend of daarop volgend jaar wel aan op de maankorst. In dit veelbewogen jaar kan men zich nauwelijks meer indenken, dat de ontdekking van de camera obscura een omwenteling betekende en men fotografische opnamen tot beelden kon ontwikkelen.


    In een jaar worden thans miljoenen familieplaatjes geschoten, wordt er geportretteerd, mooie natuurplekjes in de zoeker genomen en met een snel sluitende lens actiemo-menten vastgelegd. Op elk terrein heeft de foto tegenwoor-dig een visuele functie. De dagbladen, de nieuwsbladen en de week- of maandbladen illustreren geregeld de mogelijk-heden van visuele voorlichting, verduidelijking. Aan het eind van een jaar is een visueel herinnerende pagina de gewoon-ste zaak van de wereld geworden, maar op het bureau van een nieuwsmedium moet men dan toch wel in de archieven met negatieven duiken om een positief verzamelbeeld van 52 weken of 365 (366) dagen in de krant te verkrijgen.


    Ook Het Nieuwsblad heeft in een verzameling van zeventien foto’s het jaar 1968 voor Hoogezand— Sappemeer en omgeving nog eens de revue laten passeren. Een revue is nu eenmaal een oppervlakkige belevenis, waarin beslist niet alles tot in de details wordt uitgewerkt. Zo is het best moge-lijk, dat de lezer beelden mist, die hij wellicht vast en zeker in de herinnering haalt. Toch geloven we met de zeventien foto's verschillende feiten en gebeurtenissen te hebben ge-projecteerd, die in het ten einde snellende jaar de aandacht trokken.


    Met begeleiding van de nummers roepen we het volgende beeld van 1968 voor de lezer in de herinnering. De geijs--mutste jongemannen op foto 1 zijn geen zegevierende schaatsenrijders, maar wel hadden H. V. Hollander en J. Watermulder uit Hoogezand—Sappemeer op de tandem--tocht van de GADO te Hoogezand naar Amsterdam en terug veel last van sneeuw op de fietspaden. Het jaar 1968 zal in de archieven van Hoogezand—Sappemeer onder meer worden opgetekend als dempingsjaar van het oude Win--schoterdiep. Foto 2 laat het begin hiervan zien bij het punt. Hoofdstraat—- De Houfmanstraat.' Toen was het mei, maar in juli kon de burgemeester van Slochteren, de heer K. Kuipers, aan mej. B. Tieinersma de zilveren medaille van verdienste van het Ned. Roode Kruis uitreiken (foto 3). Op foto 4 beleefde Planawood te Hoogezand in dezelfde maand een groot moment, toen de vergrote pers door, een opening in het dak weer op haar fabrieksplaats werd gebracht.

In het begin van augustus liepen de vakanties van de lagere scholen ten einde. Als besluit van de vrije tijd gingen een paar duizend kinderen twee dagen naar buiten en om bijvoorbeeld cola te drinken, zoals uit foto 5 blijkt.

In de omgeving van Hoogezand—Sappemeer worden jaar--lijks nog schoolfeesten en floralia gehouden. Foto 6 toont een deel van de optocht in het Scharmer schoolfeest. Het Zuidlaardermeer biedt jaarlijks boeiende zeilsport. De zeilver-enigingen organiseerden weer grote evenementen en dan hangen de zeilers meermalen meer buitenboord dan dat ze in hun boot zitten, zoals op foto 7.

Foto 8 laat zien, dat de Jongerensoci√ęteit te Foxhol in september actief was, onder andere met een kussengevecht boven water. In dezelfde maand werden Slochteren en omgeving midden op de dag (’s ochtends) opgeschrikt door een roofoverval op het post-kantoor aan de Hoofdweg te Slochteren. De kantoorhouder stond oog in oog met de overvaller. Niet op foto 9, toen was de overvaller reeds met de buit verdwenen.

De WIMA te Martenshoek organiseerde op een circuit aan de Industrieweg/Julianastraat motorrennen. Het ging soms zeer snel (foto 10). Een beeld, zoals er jaarlijks, op foto 11 voorkomen, een auto in het diep. Soms direct, soms na een aanrijding. In Hoogezand—Sappemeer bestond de biblio-theek veertig jaar. Dat werd gevierd met een boekenmarkt en prominente schrijvers en schrijfsters, die op foto 12 te herkennen zijn. Dat gebeurde in de drukke maand oktober, toen FIKS ’68 werd geor-ganiseerd en voor de jongeren onder andere Cuby op de planken kwam (foto 13), maar ook het nieuws politiebureau werd geopend, waarin een ingeni-euze bedieningskast (foto 14) en Hoogezand—Sappemeer met een onderscheiding Europese gemeente werd, zoals op foto 15 is waar te nemen. In diezelfde week van hoog-tijdagen nog de opening van de Europa (sport)- hal. Het staat geschreven op de rugjes van de balletdanseresjes (foto 16). Tenslotte nog een FIKS- winkelweek-resultaat. Op foto 17 de bestelauto als aanbieding voor de maaltijdendienst van De Reensche Compagnie

Klik op foto voor vergrotnig