koos swart
Kees de Haanstraat
Kees de Haanstraat

Nostalgie

Contact

Home

De Kees de Haanstraat voor de

zoveelste maal uit de reconstructie

Info uit "Het Nieuwsblad"  van 25-09-19--

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

De Kees de Hanstraat na de laatste reconstructie. De zaak is nog niet opgeruimd, maar woensdag zal het er beter uitzien.

Het actie-comité dankt alle op deze pagina voorkomende winkeliers voor hun welwillende medewerking.

Zonder deze medewerking was het onmogelijk geweest het elders op deze pagina voorkomende feestprogramma te realiseren

Feestprogramma

ter gelegenheid van de heropening van de straat

Woensdag

’s Middags zal er voor de jeugd een grote ballonnenwedstrijd worden gehouden, om drie uur zal men de balonnen gezamenlijk oplaten.

’s Morgens om negen uur opent De Zon Koopjeshal met vele koopjes.

Donderdag

Enkele onopvallende dames (inwoonsters van de Kees de Haanstraat) wandelen door de straat en delen enveloppes uit waar mogelijk een waardebon insteekt die u bij één der deel- nemende winkeliers kunt inwisselen tegen een leuke prijs.

Vrijdag

In alle winkels zullen bloemen worden uitgedeeld, dit ge- schiedt echter niet eerder dan dat ’s middags de aanvoer van de veiling heeft plaats gehad.

Zaterdag

Vanaf plusminus half tien ’s morgens een zeer bekend draai- orgel uit Groningen door de straat die haar welluidende klan- ken zal rondstrooien.

’s middags zullen de Snikkeblaozers door de straat rijden.

De Kees de Haanstraat, toen nog Stationsstraat, gezien vanaf de Hoofdstraat. Op de voorgrond links het oude Bontehuis, dat destijds afbrandde, rechts van der Werff. Het Bontehuis maakte in de tijd van de draaibrug het bereiken van de Zuiderstraat wel moeilijk door de scherpe bochten. (Voor een beschrijving van de Kees de Haanstraat zie pag. 1).