koos swart
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Nostalgie

Contact

Home

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

handel drukkerij en krantenbedrijf Borgesius en Zoon gevestigd, ofwel Tonko Jan en zijn zoon Jan Borgesius. In de kop van Het Nieuwsblad treft men nog Oost-Gooiecht aan en van dit blad voerde een dochter van Borgesius de admi- nistratie. De heer Borgesius en zijn dochter woonden in het huis ernaast. Borgesius heeft echter een etage op zijn bedrijf laten zetten en toen is het woonhuis boven de winkel gekomen. Het ging echter niet altijd even goed met het bedrijf en tenslotte werd het Drukkerij kremer, waaruit mede, zoals men weet Het Nieuwsblad is ontstaan.

Toen de heer Borgesius de woning boven zijn bedrijf ging bewonen, is het vierde van het huis verkocht aan Joh. Visker, die kleermaker van zijn beroep was. In een gedeelte van dat huis woont nog de weduwe Visker. In het andere gedeelte is een filiaal van het groentebedrijf De Vries uit Hoogezand gevestigd. Er is nog wel iets aan dit huis veranderd.

De brievenbus bij de persoon, die alleen naast de boom bijna geheel rechts op de foto staat, is in ieder geval daar niet meer aanwezig. Brievenbussen hebben in Hoogezand—Sappe- meer nog wel eens een zwervend bestaan. De bus is tenminste verschillende keren verplaatst en thans kan men althans een opvolger van die bus bij Gez. Kraai aan de overkant van het diep vinden.

Op de foto is nog net een vijfde huis waar te ne- men. Men ziet een deur en een raam. Nu ziet men trouwens niets meer van het huis. Het werd omstreeks 1925 afgebroken. Er kwam een nieuw huis voor in de plaats. Het werd een modern pand van de brandstoffenhandel Teuben, waarin een sigarenwinkel is gevestigd. Op de plaats van de deur is thans een doorgang naar de voorheen daarachter gelegen brandstoffenhandel.

Het zal de lezer nu wel duidelijk zijn, dat hier een stukje oud-Sappemeer in beeld is gebracht. Wanneer hij het niet van de foto herkende en er de jaren voor heeft, dan zullen er door de beschrijving weer herinneringen zijn wakker ge- roepen.

Waarschijnlijk zal het wel even duren voor de herinnering over dit Sappemeerster plekje op- nieuw wordt opgefrist. Ónmogelijk is het echter niet, want in het pand van makelaarskantoor Lieberom zit nog een bordje met de aanduiding Hundslaan erop. Voor de muur, waarop de straatnaam vermeld staat, is een andere muur gekomen en tussen die twee muren moet het naambordje nog zijn aan te treffen.

Op bovenstaande foto ontmoeten we een plekje in „Zoals het vroeger was. . .", dat velen waar- schijnlijk niet direct thuis kunnen brengen. Het is een foto van ruim vijftig jaar geleden en er is dus wel iets veranderd. Mogelijk zal men er nog een gedeelte van het centrum van Sappemeer in herkennen. Ziet men daar zelfs geen kans toe, dan is het niet zo heel erg, want wij beschikken over de nodige gegevens, zodat we de lezer ook kunnen laten meeleven in hetgeen de foto te zeggen heeft.

Laten we dan beginnen met te zeggen, dat dit plekje momenteel de tweede helft van het tech- nische gedeelte van Het Nieuwsblad vertegen- woordigt.

Wandelt u met ons de foto maar eens langs en begin dan aan de linkse kant. Het eerste huis werd bewoond door Gebroeders Dries. Men kan die naam nog aantreffen, want hieronder bestaat nog een handel in zaden. Die gebroeders waren uit België afkomstig. Een van hen is gehuwd, de ander bleef ongehuwd. Zoals reeds gebleken is dreven zij een zaadhandel, maar bovendien had- den zij een stoffenwinkel, zodat men er ook terecht kon om lappen voor allerlei kleding te kopen.

De gebroeders Dries zijn daar echter niet geves­tigd gebleven. Er kwam een Victoria-winkel in, daarna een zelfstandige kruidenierszaak en thans is het Warenhuis Scholte er gevestigd.

Het tweede huis met die paal, een boom en een paar mensen ervoor werd bewoond door de heer Poppens. Zijn koek- en banketbakkerij had hij op Martenshoek. Die Poppens is er niet blijven wonen, want hij liet bij het hoofdstation te Stadskanaal een koffiehuis bouwen. Er kwamen eerst nog andere bewoners in, maar daarna werd het eigendom van de  Fa.  Gebr.  Dries.  Het is toen alleen zaadhandel geworden. De firmant, de heer Theuwissen, heeft het pand laten ver- bouwen en het is thans het makelaarskantoor Lieberom.

Men weet nu best, dat er dan een laantje volgt, waarover men thans in het Prinses Margrietpark kan komen. Het had de naam van Hundslaan of Hondenloane en er hebben verschillende in Sappemeer bekende typen gewoond als Edo Baptist en Steven Rout. Dat rout was een andere naam voor schoorsteenveger Ten Cate.

Hierop volgt het pand van de Fa. Borgesius, het- geen men nu kent onder drukkerij Kremer, waar ook een wolwinkeltje en een kantoorboekhandel zijn gevestigd. Waar op de foto een groep per- sonen voor de grote ramen staan was de boek-

Pagina 1 van 26