koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 5 van 26

Een rij huizen, water, een weg, bomen en een telegraafpaal. Het wijst er op, dat bovenstaande foto een plekje langs het oude Winschoterdiep in beeld brengt. De grote huizen versterken deze mening nog meer. Kijkt men heel goed, dan zal men misschien zes gebouwen kunnen onder- scheiden, in ieder geval vijf. Omdat het laatste gebouw, laten toe het op de foto het rechtse ge- bouw noemen, hoger van structuur is dan de an- dere, heeft men misschien toch een aanknopings- punt.

Dat gebouw kan men namelijk nog langs de Hoofdstraat te Hoogezand aantreffen en daar- mee zijn we al weer een stapje verder. Niet he- lemaal, want van de andere gebouwen zijn er drie verdwenen. Er zijn weer andere gekomen, maar deze hebben in ieder geval nu een onder- breking door de straat, die naar het gedeelte van Hoogezand-noord leidt.

Heeft men in het hogere gebouw de Rotter- damsche Bank herkend, dan kan men misschien ook vaststellen, dat op de plaats van de verdwe- nen gebouwen, waarvan er twee door nieuw- bouw werden vervangen, nu de De Houtman- straat is gekomen. Wanneer de jongen bij de te- legraafpaal op de voor grond langs het diep eens een paar passen rechts van de paal ging staan inplaats van links, zou hij ongeveer tegen een hek aanstaan. Daarvoor is de ingang van ge- noemde zijstraat gelegen.

Nog niet zo lang geleden hebben we kunnen constateren, dat de huidige rechterhoek van de straat- in aanbouw tcas en in een paar maanden is het alweer een vertrouwd beeld geworden, dat de ingang van de straat geflankeerd wordt door de winkels van Ruding en de nieuwe Kan- delaar. Met deze winkels hebben we dan het groepje, dat verdwenen is. Van links naar rechts gaande, zien we dan allereerst het grote huis met balcon en ramen aan weerszijden van de ingang. Het lijkt er trouwenswel op, dat er mensen uit het huis zijn gekomen.

Wanneer men op dezelfde plaats als die vage personen op de foto zou staan, bevond men zich op het ruime trottoir van het winkelbedrijf Ru- ding. Het lijkt op de foto, alsof er tegen dit eerste huis een ander is aangebouwd, maar daar is nog wel enige ruimte tussen. Anders zouden we niet de ramen van de school kunnen waar- nemen, die daar is geweest. Terwijl de bomen langs de weg al in winterpak zijn gestoken, dat wil zeggen kaal zijn, bevindt zich voor de school nog een boom, die zich weinig van het winter- klimaat aantrekt.

Ofschoon we die bomen wel kunnen waarderen, wordt nu het gezicht op de school wat ontno- men. De school is echter verdwenen en ook het huis, dat naast de donkere plek iets naar voren springt. Dat was indertijd het schoolhuis ofwel de woning van het hoofd der school Zo heeft

ook de heer J. Nieboer er gewoond. De school is straat geworden, evenals de speelruimte, die erbij hoorde. Het schoolhuis is afgebroken en sinds enige maanden staat er het winkelmagazijn De Kandelaar met daarboven een complex wo- ningen.

Die hoeken worden dus nog steeds door vele mensen bezocht, al zijn het niet de schoolkinde- ren. Die moeten nu de straat rechtdoor of links- af om bij de technische school of de Van Heems- kerckschool te komen.

Het eerstvolgende huis na de drie genoemde is er nog. We bedoelen het lichtere huis op de foto, dat ook een balcon heeft. Het behoort aan de familie Boon, zoals het al vele jaren aan deze familie behoort. Het huis zelf is gebleven, maar de entourage is veranderd.

Neem daarvoor maar het volgende huis, dus het laatste vóór het hogere gebouw. Daar is thans de fa. R. Groeneveld en Zn. gevestigd, maar het bedrijf is meer naar achteren gekomen dan het huis op de foto. Daar staan een paar benzine- pompen, dus moet het huis wel zijn afgebroken. Het gebouw van de Rotterdamsche Bank staat er nog in dezelfde vorm als op de foto en daar- om was het voor de lezer ook een punt om tot herkenning te komen. Dit hebben wij dan in- middels gedaan en we nemen aan, dat we hier- bij vrij volledig zijn geweest. Tentijde van de foto en dat moet omstreeks 1900 zijn geweest of in ieder geval voor de eerste wereldoorlog, Was het een belangrijke plaats in de gemeente. De schooljeugd kon er kennis opdoen om later hier- mede in het leven verder te gaan.  

De groep gebouwen op de foto is door de her- vormingen in waarde niet nadelig beïnvloed; wanneer we bedenken, dat men er ook nu nog. van waarde zijnde zaken kan halen. Men moet daar wel iets tegenover stellen, maar tenslotte is er nog de bank, waar men alleen kan halen of brengen. Het is daar eigenlijk een kleine zaken- wijk geworden, want ook de Fa. Groeneveld staat de inwoners van Hoogezand—Sappemeer ten dienste. Bijvoorbeeld om hun complete huis- houding naar deze gemeente toe te brengen of weer naar elders te vervoeren.

Er is daar dus veel veranderd en er is ook veel voor teruggekomen. De telegraafpaal is er niet meer en ook het diep, zal over enige tijd haast tot aan deze paal worden gedempt, misschien zelfs wel iets verder. We hebben dat niet kunnen nameten, evenmin als we met de serie „Zoals het vroeger was. ...” de ontwikkeling van Hoo- gezand—Sappemeer geheel kunnen afmeten. Alleen en dat is ook met bovenstaande foto het geval, kunnen we oud Hoogezand—Sappemeer en omgeving nog eens in herinnering brengen en naar de reacties te oordelen, zijn het dankbare herinneringen.