koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 8 van 26

We bevinden ons op deze foto weer langs het oude Winschoterdiep. Het water is niet te zien. Dat komt door de fotograaf. Wanneer we tegen- woordig het water niet kunnen zien, is dat niet altijd de schuld van de fotograaf. Probeer met een gevoelige lens maar eens door een breiach- tige massa heen te komen. We willen echter niet al te veel op dat diep zinspelen. Het is best mogelijk, dat we er nog eens van afkomen.


Omdat het water weggevallen is, kan men deze foto misschien niet zo gauw herkennen. Toch zijn er wel aanknopingspunten. Men moet dan echter niet teveel op die bomenrij op de achtergrond letten. Bos is de omgeving van de Hoofdstraat niet meer rijk. Laten we echter eens van dïe bomenrij teruglopen. Helemaal naar de andere kant van de foto. We zien dan een boompje voor het dak van het eerste huis steken. Als u het ons vraagt, zeggen wij, dat de foto in de zomer is genomen of op een zonnige dag in het begin van het najaar.


Dat eerste huis kan men nog aantreffen op de Hoofdstraat. Het vormt een geheel met het ge­bouw, dat boven nog drie ramen vertoont. Zelfs het stukje, dat voor een klein deel achter de grote boom staat, hoort er bij. Tezamen vormen zij het pand, waar de Fa. P. van Dijken nu mooie dagen beleeft bij het 50-jarig bestaan. Het eerste gedeelte nu met twee ramen aan de voorkant en een raam aan de zijkant moet nog als smederij hebben gediend. Dat was voor de tijd van Wester. Deze Wester had daar een zaak in manufacturen. Hij had ook een bediende, Fokko genoemd. Dit nu was de heer F. J. H. Smit en toen de heer Wester naar Groningen vertrok, bleef Fokko in de zaak. Deze Smit is weer naar een andere plaats gegaan, namelijk naar het pand, waar thans het bureau van Het Nieuwsblad is.

Na de manufacturenzaak werd er in 1912 de zaak van P. van Dijken gevestigd. Die zaak is er dus nog, alleen dat raam aan de kant van de grote boom is veranderd. Een groot etalageraam is het geworden.

Het tweede huis, net nog voor de telefoonpaal, is hetzelfde gebleven. De woning behoort toe aan Holthausen. Daar is voorheen een schoen- makerij van Bullenga geweest en er zijn nog andere mensen geweest, die tussen Bullenga en Holthausen daar hebben gewoond.

We doen nog een stapje verder en staan dan voor het huis, waar blinden voor de ramen aan­wezig zijn. Voor de ene helft wordt het gebruikt door Greta Wiegertjes, die er een handwerken- zaak in gevestigd heeft. Voorheen woonden er de dames Homveld. Het tweede gedeelte van het huis met blinden voor de ramen werd eerst bloemenhuis Wiltjer en thans drijft de heer Luyckx daar de handel in bloemen en planten. Dat huis is dus wel enigszins veranderd. Men kan op de foto tenminste geen bloemenhuis of handwerkzaak ontdekken en zeker wet de bloe- men betreft.

Een stapje voorbij het Bloemenhuis kan men een gebouw zien met zo’n vooruitstekend dakje er- boven. Jarenlang woonde er een deurwaarder Achterbos. Thans woont er de heer Bosma, voorheen directeur van Van Calcar’s Jeneverfabriek. Inmiddels zijn we het laatste huis genaderd. Kan u zien, dat het garage Hendriks is. Toch was er al jaren terug een dergelijke zaak. Er werd door de heer Bisschoff begonnen met rijwielen en auto’s. Hierop volgde Casper Wijsbeek, die ook een garage hield en tenslotte werd het garage Hendriks. Dat er veel veranderd is, zult u begrijpen. Het voorstuk van garage Hendriks is pas kort geleden geheel veranderd.

Naast verandering en uitbreiding is het bos ook een grote verandering geweest. Men kan zich moeilijk voorstellen, dat op de plaats van de bomen tegenover of opzij van garage Hendriks, De Kandelaar heeft gestaan en thans het bedrijf van Woldendorp is gevestigd.

Dat bos of de grote tuin behoorde bij de villa van Koert Mulder. De villa stond wat achteraf, er omheen waren bomen en ander groen. Om- streeks 1920 is er echter brand uitgebroken en toen is de villa verloren gegaan. Later is het hout er omheen ook verdwenen en daarmee het groen in de zomer. Ja, het is best te begrijpen, dat er nog stemmen opgaan naar de oude ge- meente met overal prachtige bomenrijen.

Het groen is wél verdwenen overal in de ge- meente en alleen in de parken treft men het nog aan. Wanneer men nu nog zo gul was om iets te laten verdwijnen, dan zou het diep er ook gauw aan moeten geloven. Het is echter wel duidelijk, dat op boven afgebeeld plekje aan de Hoofdstraat heel wat is veranderd en daarom is het zo mooi om te zien „Zoals het vroeger was.........”