koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 10 van 26

Waren we vorige week bij het station te Hooge- zand, thans komen we weer aan het Oude Win- schoterdiep terecht. Misschien, dat men aan de slingerende beweging van het diep al zal mer- ken, bovenstaande foto niet in het centrum van Hoogezand of Sappemeer te moeten zoeken. Wellicht zijn er, die direkt zeggen, dat is de Werfkade te Martenshoek en dan hebben zij het bij het rechte eind.

Maar zij zullen bij nadere beschouwing van de foto ook ontdekken, dat alles niet eender is gebleven. Het is ook niet allemaal verdwenen. Op de foto staan verschillende percelen, die er thans nog aan de Werfkade zijn te vinden. Aan de buitenkant zijn zij wel een beetje veranderd. In de tijd tussen het nemen van de foto en april 1959 is er wel eens een nieuw verfje op ge- komen en dat verfje is al weer oud of pas ver- nieuwd.

Voor het eerste huis links op de foto staat in ieder geval een vrouwspersoon. Die vrouw staat er nu niet meer, misschien wel een kleinkind of het kleinkind van een andere vrouw. Het huis is echter gebleven en mogelijk woont de vrouw er nog in, dat kunnen we niet zeggen. Met dat huis moeten we echter voorzichtig zijn. Het is net of het een geheel vormt met het huis, dat een balkonnetje heeft. Mogelijk is dat zo geweest. Het huis met het balkonnetje is echter afgebrand.

De bierhandel van Bröerken kwam ervoor in de plaats. De bierhandel is er nog en ook de naam staat nog op het gebouw, maar de zaak wordt niet meer door de heer Bröerken gedreven. Met een hekje steekt op de foto gedeeltelijk een huis vooruit, Een der ramen is niet helemaal te zien. Dat huis staat er ook nog. Het is een boerderij, vroeger in ieder geval van Huttinga.

Het volgende huis, weer met een balkonnetje, staat er ook nog. Het doet wat oud aan, maar ga het eens bekijken en u zal er aan de dakgevel en aan balkonnetje veel houtwerk zien, dat is uitgesneden en voor een aardige versiering heeft gezorgd. Trouwens de ouderdom geeft er nog een speciale sfeer aan.

Achter dit huis ziet men op de foto een klein wit huisje naar voren steken. Op de foto lijkt het althans klein, maar alles is er niet van te zien en daarom moet men omtrent grootte voorzichtig zijn. Ook daar zien we een paar mensen voor staan. Misschien is het de schipper om een praatje te maken, nadat hij zijn vaartuig langs

de kant heeft gemeerd. Het is ons trouwens niet duidelijk of het schip stil ligt of verder vaart, of kon het niet helemaal langs de kant komen. Wat doet die roeiboot er tussen.

Het witte huisje, laten we het zo maar noemen, is ook verdwenen. Er staat een ander gebouw. We hebben het bekeken, half woonhuis en half bedrijfsruimte, zouden we zeggen. Dan krijgt men op de foto enige ruimte. Die is er nog en behoort bij de grotere huizen, die men vaag achter de bomen ziet. De bomen zijn er thans niet meer, zodat het witte gebouw, waarin woon- huis en kantoor van Bodewes' Scheepswerven, nu goed naar voren springt.

Na dit gebouw en dus achter het schip geeft de foto geen duidelijk beeld meer. Voorheen schijnt daar een scheepswerf te zijn geweest. Thans ko- men er na het kantoor van Bodewes’ Scheeps- werven een dubbel woonhuis en het pand van Weco dekkledenfabriek. In dat dubbel woon- huis wonen de families Haarlemmer en van Dijk. Daar waar het diep weer een flinke bocht maakt, lijkt het of een schip in aanbouw nog zijn neus of misschien wel het achterschip om de hoek steekt. Het is bovendien daar een hele rij van scheepswerven, die daar het dichtst bij het cen- trum van Hoogezand—Sappemeer zijn blijven bestaan. Ongetwijfeld zit men daar in een der grootste industriële gedeelten van de gemeente. Dat was het vroeger en dat is het nog steeds. Het blijkt ook uit de naam Werfkade. Geen on- bekende naam overigens, want in de Raadsver- gaderingen is er nog al eens over gesproken.

Verbeteringen zullen er niet uitblijven en als men zo de foto bekijkt, is de Werfkade van thans al beter dan die van de foto. Toen liep de weg tot aan het diep, thans is er een rijweg en nog een berm Ideaal is de toestand daar nog niet, maar het is ook mogelijk, dat over een halve eeuw het diep helemaal verdwenen is. Dan ligt er op deze plek geen schip meer. Op het ogenblik is er nog wel scheepvaartverkeer. Aan de overkant van de plaats, waar onze foto begint, ligt ongeveer de machinefabriek van Gorter.

Dan is er een hele open ruimte om overheen te kijken en dan komen ongeveer de huizen, die men nu nog rechts op de achtergrond van de foto aan de overzijde van het diep ziet staan. Er is veranderd en gebleven, ook aan de Werfkade te Martenshoek en Zoals het vroeger was. ... bracht daarom nog even een herinnering aan die oude tijd.