koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 20 van 26

Deze keer doen we het eens een beetje anders. Als elke week staat er boven dit artikel de foto uit vroeger jaren, maar bovendien staat er nog een onder. Nu zal men denken, dat hetgeen op de onderste foto in beeld is gebracht op dezelf- de plaats staat als dat van de bovenste foto. Zo is het echter niet. Zowel oud als nieuw kan men in onze gemeente aantreffen. Voor beide foto's moeten we naar Sappemeer toe. Misschien zal de wat oudere lezer de ene foto beter herken- nen en de wat jongere lezer de andere foto. Waarschijnlijk zal men als huidig inwoner van Hoogezand—Sappemeer beide foto's gemakkelijk uit elkaar kunnen halen.

Men weet dan ook, dat er overeenkomst tussen bestaat. Laten we eerst maar naar de Kees de Haanstraat stappen. Eigenlijk zouden we dit nog raar de Stationsstraat moeten doen. Vanaf de Bonthuizerbrug of het oude Winschoterdiep wandelen we die straat in zuidelijke richting uit tot aan het een na laatste gebouw aan de linker hand voor de Middenstraat.

Ja, als men er nu voor staat, beantwoordt het niet moer aan het doel, waarvoor het in 1912 in gebruik werd genomen. Toen werd daar de eerste veiling in het nieuwe gebouw gehouden. Nieuw is het nu niet meer. Het voorzag in die jaren echter aan de behoefte van de tuinders in Hoogezand—Sappemeer en omgeving om er hun veldproducten af te zetten.

In dat gebouw was de afslag gevestigd en waren er de plaatsen voor de groentehandelaren, de exporteurs en anderen. Zo'n grote omvang had het tuinbouwbedrijf toen nog niet. Er was min- der aanvoer en er waren minder kopers. Toch waren de kantoren buiten het gebouw gevestigd. Tijdens de veiling werd er de nodige admini- stratie gevoerd, maar deze werd vervolgens in het Tuinbouwhuis bijgehouden. Daar werd dus alles betreffende de veiling ten boek gesteld.

De tuinbouw nam echter in Hoogezand—Sappe- meer een grotere vlucht. Er kwamen meer kwe- kers, meer kassen en meer producten. Het was soms propvol in het veilinggebouw en de nood- zaak van verhuizing werd wel ingezien, of- schoon de Stationsstraat een vertrouwde omge- ving was geworden.

Nu was dat geen bezwaar, want achter .de vei- ling en achter hotel Groeneveld was nog vol- doende ruimte. De zaken werden hoe langer hoe grootser aangepakt. De export vanuit Hooge- zand—Sappemeer naar noord-west-Duitsland nam een grotere omvang aan. De veiling groeide aan de Stationsstraat uit haar jasje. Na de tweede wereldoorlog ging het in de Kees de Haanstraat niet langer zo. Er werd besloten op

het terrein achter de veiling en hotel Groene- veld (Lap) een nieuwe veiling te bouwen en op 30 maart 1957 was het zover, dat de nieuwe vei- ling officieel in gebruik werd genomen in het bijzijn van gemeentelijke en andere autoriteiten. Het oude veilinggebouw is echter blijven staan. Het is nu 47 jaar oud en thans in gebruik bij de Fa. J. Pronk en Zn., groothandel en export in aardappelen, groenten en fruit. Het is ingericht om de afnemers uit de omtrek een overzicht te geven van wat er te koop is.

Aan de genoemde straat heeft de oude veiling altijd een bijzonder accent gegeven door de tuinbouwers en de handelaren, die er kwamen. Veel in het belang van de tuinbouw heeft zich in en bij de veiling af gespeeld.

Het accent is niet geheel verdwenen. De nieuwe veiling staat er, zoals reeds gezegd, vlakbij. Wandelt men tassen het oude veilinggebouw en hotel Lap door, dan ziet men voor zich het nieuwe veilinggebouw. In ons blad van woens­dag 3 april 1957 hebben toe er uitvoerig over geschreven. Sindsdien zijn er in het gebouw al vele partijen groenten geveild. Op het prachtige kantoor zijn vele zaken geadministreerd en noteringen opgeschreven en aan de bladen doorgegeven.

Toch was het veilingbedrijf nog niet volledig. Er omheen stonden oude loodsen, waar de groenten werden gesorteerd en ingepakt. Op de foto van de nieuwe veiling kan men nog een gebouw zien. Een heel grote ruimte, 22 meter breed en 70 meter lang ofwel een grondopoper- vlakte van 1540 m2. Dat kan men natuurlijk op de foto niet zien. Met de bouw van deze grote pak- en neerzetloods werd in september 1958 begonnen. Zoals men het hierbij ziet afgebeeld, is het nog niet in gebruik. Dat gebeurt op don- derdag 23 april. Dan zal de pak- en neerzet- loods in gebruik worden genomen.

Men kan dan zeggen, dat de Veilingsvereniging Hoogezand—Sappemeer weer een grote stap heeft gezet op het pad, dat de huidige ontwik- keling meebrengt.

In onze rubriek „Zoals het vroeger was...." laten we altijd Hoogezand—Sappemeer en om- geving uit vroeger jaren zien, in feite zoals het vroeger leefde. Voor deze keer zijn we van die gewoonte afgeweken en hebben een belangrijk punt van het huidige Hoogezand—Sappemeer eveneens in beeld gebracht. We zouden kunnen zeggen „Zoals het thans is....y, zoals Hooge- zand—Sappemeer thans leeft en daar zit al de ontwikkeling in, zoals het in de toekomst zal leven. Weer anders dan nu en waarschijnlijk in een nog grotere omvang.