koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Buitenleven
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 22 van 26

  Onze oproep om oude foto’s van Hoogezand- Sappemeer is stellig beloond met een ruime me- dewerking. Er zijn vele foto’s aan ons bureau bezorgd en daaruit valt zeker een keus te maken om Hoogezand -Sappemeer en omgeving te doen herleven. Het zijn dan beelden, die omstreeks een halve eeuw geleden te zien waren of gebeurtenissen uit die tijd. We merken hierbij op, dat alle bezorgde foto’s onmogelijk gereproduceerd kunnen worden. De kwaliteit heeft in die ongeveer 50 jaar wel eens geleden. Keus blijft er echter voldoende over en we twijfelen er niet aan of er zullen nog meer foto’s te voorschijn worden gehaald.         

  Allereerst onze dank aan diegenen, die deze foto’s beschikbaar stelden. Het is niet de bedoe- ling, dat al die foto’s tegelijk worden afgedrukt. Zeker zullen de schenkers een of meer van hun bijdragen in de komende maanden in ons blad zien verschijnen.

  Wij moesten deze verklaring wel even vooraf laten gaan, maar spoeden ons nu naar het ver- keersplein bij de Dam te Hoogezand.

  Wat is dat veranderd. Er waren nog geen knip- perbollen, maar het verkeer van toen had ook zijn moeilijkheden. Moet u die brug eens zien. Stellig geen grote brug. Daar moesten toch paard en wagen over en misschien wel de eerste auto’s. In ieder geval de bakker, de slager en de mensen, die aan de andere kant van het diep moesten zijn om zich naar hun werk te begeven of misschien wel naar hotel Faber, waar een vergadering of een feest was, hoewel de grote zaal toen nog ontbrak.

  Die brug is er niet meer en ook zijn twee op- volgers moesten plaats ruimen. Het is er allemaal grondig veranderd, de huizen er omheen, de wegen en de mensen. Het postkantoor heep zijn oude jasje nog aan, al zal het wel eens naar de ververij zijn geweest.

  Dat er in die tijd al belangstelling voor foto’s bestond, bewijzen de personen, die op en bij de oude Hoogezandster brug staan afgebeeld. Mis-

schien zijn er nu nog, die zich de dag van de fo- to zidlen herinneren en zich of anderen zullen herkennen. Op de brug ziet men twee personen. Dat waren belangrijke personen in die tijd Veld- wachter v. d. Weide diende om de orde te handhaven en als de sterke arm had hij algemene be­kendheid.

  De andere persoon moet zeker ook over vaar- dige armen hebben beschikt. We weten, dat hij Jeles als voornaam had en als achternaam, niet de juiste, kreeg hij in ieder geval „Lieneredder" toebedacht. Deze naam diende tevens ter aanduid-ing van zijn ambacht, want hij was bit de brug aanwezig om de schepen verder te helpen. Die schepen werden met een lijn getrokken door paarden of door mensen en dan moest Jeles zorgen, dat die lijn een goede verbinding tussen schip en trekkracht bleef behouden.

  Dat huisje bij de brug was er om de brug- wachter bescherming te bieden bij minder gun- stige weersomstandigheden en het zal zeker het centrum voor een keuvelarijtje zijn geweest. Er is nu geen brug meer en er is nog meer verdwe- nen.

  Zo heep men daar nu een verlenging van de Kerkstraat, toen Zwarteweg geheten, naar de Knijpsbrug en de rijksweg. Hiervoor moesten enige huizen verdwijnen en zo zien toe op de foto o.a. nog het herenhuis van de familie Reinders. Dat hotel Faber reeds grondig veranderde, is op deze winterfoto goed te zien. Aan de andere kant van de brug was toen op de hoek nog niet de zaak van Koeneman, maar de muziek- en boekhandel van Smedes.

  Met de publicatie van deze eerste foto, het be- langrijkste punt van de oude Hoogezand-sterbrug, hebben we misschien een beetje weemoed aan die voorbije tijd gewekt, maar ook de kentering aangegeven, die veel ten goede heeft veranderd en waarin de voortgaande kracht van Hoogezand- Sappemeer ongetwijfeld tot uitdrukking komt.

  Dit is nog maar één der facetten, die in de ko- mende weken een boeiend vervolg zal krijgen.