koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Bovenstaande foto is voor de jongeren moeilijk of in het geheel niet te herkennen. De ouderen behoeven waarschijnlijk niet op de foto te zien, dat men hier met een lange straat te maken heeft en door de rest van de foto te ontdekken op de Noorder straat te zijn aangeland. Voor hen, die niet zo bekend zijn, wordt het wellicht wat duidelijker. Het blijft echter altijd nog moeilijk om er de omgeving van het tegenwoordige hotel Struvé in te herkennen. Voor ons is deze foto van dubbele betekenis, want Het Nieuwsblad is er zo nauw mee verwant. Daarover echter straks. Men vindt in de omgeving van hotel Struvé aan de Noorderstraat te Sappemeer geen bomenrij meer en ook aan de vorm van de in beeld gebrachte huizen is wel iets veranderd. Er zijn zelfs huizen afgebroken en nieuwe voor in ae plaats gekomen. Men zal er verder tevergeefs naar bijvoorbeeld Sigarenmagazijn Planteur zoeken. Die naam duidt al de sfeer uit de dagen van de foto aan. Overigens kan men die sfeer ook aantreffen in de bakkerswagen, de stoétkar, de mensen met een paar fietsen, de paard en wagen, die men nog gedeeltelijk kan zien.

Laten we echter de foto, wat de gebouwen be- treft, eens op de voet volgen. We beginnen voor deze gelegenheid rechts, dat wil zeggen bij de winkel, die ten dele voor de stoetkar is te zien. In die winkel was Beekman gevestigd en in het deel, dat te zien is, werden hoeden en petten verkocht. Aan de andere kant, niet te zien, kon men zich aardewerk aanschaffen. Later vestigde zich daar de heer W. Beerta, die onlangs het nieuwe meubelhuis mede opende. Thans is in de vroegere winkel van Beekman de heer Land- man gevestigd en dat is nog familie van de heer Beerta.

Achter de eerste boom ligt de deur van sigaren- magazijn Planteur verscholen. Het was een ge- heel met de winkel ervoor. De heer Niggendij- ker verkocht in het gedeelte met de voor die tijd grote etalageruit schoenen. Het had de naam van „De gouden kaplaars” en misschien kondigt het grote witte papier op de ruit wel uitverkoop aan of een ander voordelig koopje.

In het andere deel bracht de heer Niggendijker tabaksartikelen aan de man, zelfs aan Louis Bouwmeester, wanneer die in het noorden op- trad en liet genieten van zijn kunst. Louis zelf genoot dan van de waren van de Planteur. Na cle heer Niggendijker kwam in dat dubbele pand de heer H. Pool. Deze had, er hetzelfde bedrijf als thans de heer Bodewes, ofwel Cabé, uitoefent. Toch is er wat veranderd. Het pand van de heer Niggendijker is namelijk afgebroken en in zijn huidige vorm weer opgebouwd.

Wanneer de heer Niggendijker het witte papier op zijn raam heeft laten drukken, dan behoefde hij voor het drukwerk niet ver te gaan. Achter de tweede boom ziet men een bordje uitsteken. Waarschijnlijk kon men er op lezen, dat men daar voor drukwerken terecht kon. De heer Berg

had daar namelijk een drukkerij gesticht, die vervolgens heeft toebehoord aan de heren Klein en Dijkhuis. Die laatste naam treft men nog steeds aan, maar de drukkerij is overgegaan in handen van de familie Seggers. Het Nieuwsblad komt er tweemaal per week van de pers. Verder is het drukkerij gebleven.

Tussen de tweede en derde boom ziet men naast de drukkerij nog een schijnbaar klein huis af- gebeeld. Heel vaag lijkt het of er een fiets tegen het hek is geplaatst. Misschien wel hetzelfde hek, waar nu nog wel eens fietsen tegen geparkeerd worden. Dat kleine huis was in ieder geval de schoenmakerij van Bullinga. Het is afgebroken en na de opbouw werd er de banket- bakkerij van Van Dijk gevestigd. Het is echter geen bakkerij gebleven, hoe heerlijk rnen er ook kon kopen. Thans is het de winkel van G. Sloot, maar zoals gezegd in geheel andere vorm.

Bij en achter de vierde boom ziet men een groep mensen. Wij herkennen er niet een van. Wel moet bij de jongen, die nog juist tussen de vierde en derde boom instaat, de ingang van hotel Struvé zijn, wanneer het tenminste dezelfde ingang als tegenwoordig is. Om het hotel heeft zich in Sappemeer altijd en nog veel afgespeeld. De heer Beereboom bouwde er een nieuwe zaal bij en de heer Rowaan bouwde er de kegelba- nen, het bekende Ons Kegelhuis. Achter dat kegelhuis liggen de enige tennisbanen in Hoogezand— Sappemeer. Er moeten vroeger schitterende tuinfeesten zijn geweest. Tegenwoordig is het ook een centrum van vermaak en ontspan- ning, zoals uit de grote zaal, de nieuwe kleine zaal, het kegelhuis en de tennisbanen blijkt.

Op de foto wordt het dan wat moeilijker om nog meer te onderscheiden. Achter de groep mensen kan men een wit huis ontdekken en daar is tegenwoordig de firma Kooi gevestigd. Voorheen was er de banketbakkerij van Schierbeek, waar men heerlijke pleverkoeken kon kopen. Wat het banket aangaat, was er dus in dit rijtje genoeg te krijgen. Het pand is echter verbouwd en vernieuwd.

Achter dit witte gebouw is nog een puntdak te zien, althans daar lijkt het op. Daar moet Hen- sen zijn gevestigd en die naam treft men er nog steeds aan. Of het daarvoor nog aan een ander heeft toebehoord, is ons niet bekend.

Nu zijn we echter bij de beschrijving een onder- werp vergeten. Het is de stoetkar, die op de voor grond staat. We zien dergelijke karren niet meer. Een zekere Jan van Delden heeft vroeger waarschijnlijk achter deze kar gelopen. Mis- schien wilde hij niet op de foto, anders hadden we hem mogelijk kunnen herkennen. Het is ook niet ondenkbaar, dat hij juist aan het afrekenen is of bij Beekman een kop koffie drinkt. Wat het afrekenen en koffie drinken betreft, is er niet veel veranderd en zouden we kunnen zeggen „Zoals het vroeger was ...” „Zo is het nu....”.

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 23 van 26