koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Deze keer weer eens twee foto's in „Zoals het vroeger was....” Beide foto's geven de zelfde plaats aan en wanneer men die plaats nu pas- seert, is het toch weer anders. We zullen aller- eerst de lezer laten weten, dat de onderste foto de oudste is. De bovenste foto werd in ieder geval niet voor 1911 gemaakt. Toen is namelijk het huis met winkel op de onderste foto afge- brand. We treffen op beide foto's de lantaarn- paal aan. De lezer zal ook wel zien, dat we ons weer langs het oude Winschoterdiep bevinden. Op het ogenblik moeten we naar de R.K. Pastorie aan de Zuiderstraat te Sappemeer gaan om op dezelfde plaats te staan, waar eens het huis met winkel en later het grote huis met een soort torentje stond. Op de bovenste foto kan men bovendien de kerk nog zien.

We weten nu op welke plek we ons bevinden. Eerst de oudste foto, de onderste. Er staan vijf mannen op. De meest linkse heeft een water- pomp op zijn schouder, er was toen nog geen waterleiding. Het is de knecht Geuken. De vol- gende is de heer Jan Braun, dan met de lamp in de hand, een gaslamp, de leerling, waarvan we de naam niet weten, vervolgens de heer A. H: Braun en tenslotte de vader van de beide broers Braun. In het portiek staat een zuster van de beide broers, mevr. Vroom—Braun, die onlangs is overleden.

Helemaal rechts op de foto, nog net te zien, staat een mej. J. Brons. Zij woonde in het kleine huisje op de bovenste foto naast het grote huis en voor de kerk. Er waren daar nog een zuster en twee broers in huis.

In de winkel verkocht men toentertijd emaille- waren, potten en pannen. Het was, misschien is het te lezen, een gasfitterij en koperslagerij. We zaten toen in het gastijdperk en de lantaarns op straat brandden op gas.

Op de bovenste foto zien we dan het huis, dat gebouwd werd, toen de winkel was afgebrand. Het werd toen een gewoon woonhuis, want de heer A. H. Braun vestigde zich aan de andere kant van het diep aan de Noorderstraat.

In dat grote woonhuis heeft, naar de weduwe van de heer A. H. Braun, mevr. de wed. A. G. Braun—Musters ons in haar huisje aan de Klei- nemeersterstraat vertelde, korte tijd de welbe- kende heer Van der Hoop van Slochteren korte

tijd gewoond. Ook hebben er nog gewoond de heren Vester, Galdermans en meester Sipman, hoofd van de katholieke school. In welke volg orde konden we niet precies nagaan.

Ook de kleinere huisjes op de bovenste foto treft men er niet meer. In het huisje voor de kerk woonden dus de familie Brons en later nog Witsenboer.

Aan de andere kant, op de foto dus links woon den eerst Betje Wessels en daarna timmerman Jan Thiecke Deze huisjes, want men zou zeg gen dat het er twee waren, zijn dus afgebroken en daarvoor is een groter in de plaats gekomen. Thans woont er de wed. Drent.

Het grote huis en het er tegenaan staande huis werden afgebroken en daar werd de pastorie gebouwd. De fam. Braun was in Sappemeer geen onbekende, zeker niet de heer A. H. Braun. Het was een figuur, die toentertijd van zich liet spreken. Het bedrijf bestaat in zekere zin nog, want zijn zoon aan de Lutherse Kerkstraat, de heer V. Braun, zet dit op modernere leest en aan deze tijd aangepast en uitgebreid voort.

Men leefde toen in het gastijdperk en de elec triciteit heeft het gas althans als verlichting geheel verdrongen, misschien is geheel een te groot woord en treft men hier en daar nog wel gasverlichting aan. Als verwarming heeft gas nog niet afgedaan en een gasfitter is nog steeds nodig, want gekookt wordt er toch nog het meest op gas.

Met de twee bijgaande foto's waren we in de gelegenheid om de lezers naar een plaats te trekken, die niet een keer, maar zelfs twee maal veranderde en daarin kan men het bewijs zien, dat de gemeente steeds aan het veranderen blijft. Wanneer we over een 25 jaar deze plek zullen zien, kan het best zijn, dat er weer een grote verandering heeft plaats gevonden. Misschien treffen we het water dan niet meer aan. Misschien staat er dan niet een eenzame lan- taarnpaal, maar een hele rij en mogelijk is de electriciteit dan ook weer verdrongen, hoewel we het moeilijk kunnen geloven, van het water noch van de electriciteit. Onmogelijk is het niet, dat de lezer onder een andere rubriek dan „Zoals het vroeger was....toch wordt meege- nomen naar deze of een andere oude plaats, want we leven in het heden, maar het verleden en de toekomst laat ons niet onverschillig.

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 25 van 26